PETKUS_Technology

PETKUS Technology е силен партньор за технологични концепции при заготовка на семена и зърно. От 1852 г. PETKUS разработва, проектира и произвежда собствени водещи технологии.

PETKUS_Innovation

Институтът Röber на компанията проучва, изследва и доразвива технологиите. Röber разработва иновации в областта на оптиката, покритието, дезинфекцията и аеродинамиката.

PETKUS_Engineering

PETKUS Инженеринг проектира и изгражда цялостни инсталации „до ключ” за преработка на семена и зърно, както и зърнобази за съхранението им.

PETKUS_Service

Сервизът включва класическо обслужване на клиенти с доставка на резервни части, както и индивидуален преглед на инсталации, обучение и анализи на качеството.

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПЕТКУС – Централна Европа ООД
9000, гр. Варна
ул. „Феликс Каниц“ №17

Галина Кирова
Търговски Директор за България
моб: +359 (0) 899 84 54 11
e-mail: galina.kirova@petkus.com

SALES REPRESENTATIVE OFFICE IN BULGARIA
PETKUS – Central Europe Ltd
9000, Varna
17 “Felix Kanitz” Str

Galina Kirova
Commercial Director for Bulgaria
mob: +359 (0) 899 84 54 11
e-mail: galina.kirova@petkus.com

© PETKUS Technologie GmbH